Embassies and Consulates in Slovakia

We dare to say this is the best and up-to-date list of all embassies and consulates in Slovakia you can find on the Internet. If you need further assistance regarding these institutions please do not hesitate to contact us via email.

Angola|+421 (0) 2 5930 0521|Jelenia 4, 811 05 Bratislava|embangola1@chello.sk**Austria|+421 (0) 2 5930 1500|Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava|pressburg-ob@bmeia.gv.at**Azerbaijan|+421 (0) 2 5464 9041|Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava|info@azconsulate.sk**Bahamas|+421 (0) 2 2063 4443|Rybárska brána 8, 811 01 Bratislava|cambalova@optifininvest.sk**Bangladesh|+421 (0) 2 6428 8842|Pod záhradami 41, 841 01 Bratislava 4|stefanpetkanic@lekon.sk**Belarus|+421 (0) 2 6225 0152|Jančova 5, 811 02 Bratislava|slovakia@belembassy.org**Belarus|+421 (0) 43 539 3300|Osadská 679/15, 028 01 Trstená|konzul@omoss.sk**Belgium|+421 (0) 2 5710 1211|Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava|ambabelbratis@stonline.sk**Belgium|+421 (0) 55 789 6002|Hlavná 75, 040 01 Košice|eic@eastic.sk**Brazil|+421 (0) 2 3218 1400|Palisády 47, 811 06 Bratislava|brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br**Bulgaria|+421 (0) 2 5441 5308|Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava|bulharskoet@stonline.sk**Canada|+421 (0) 2 5920 4031|Mostová 2, 811 02 Bratislava|brtsv@international.gc.ca**Chile|+421 (0) 2 5479 1644|Kĺzavá 31/C, 831 01 Bratislava|consul-chile@anapress.sk**China|+421 (0) 2 6280 4291|Jančova 8b, 811 02 Bratislava|cinska.ambasada@gmail.com**Colombia|+421 (0) 2 5920 1512|Palisády 29/A, 811 06 Bratislava|consul@colombia.sk**Congo|+421 (0) 903 797 700|Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava|janosik@privatinvest.sk**Costa Rica|+421 (0) 2 5910 1404|Prepoštská 6, 811 01 Bratislava|consuladocr@mail.viapvt.sk**Croatia|+421 (0) 2 5720 2091|Mišíkova 21, 811 06 Bratislava|croemb.bratislava@mvpei.hr**Cuba|+421 (0) 2 5249 2777|Somolického 1/A, 811 05 Bratislava|embacuba@embacuba.sk**Cyprus|+421 (0) 2 3278 8111|Michalská 12, 811 01 Bratislava|office@cyembassy.sk**Czech Republic|+421 (0) 2 5920 3303|Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava|bratislava@embassy.mzv.cz**Denmark|+421 (0) 2 5930 0200|Panská 27, 816 06 Bratislava|btsamb@um.dk**Denmark|+421 (0) 2 4425 7831|Letecká 10, 831 03 Bratislava|lorincz@commercium.sk**Ecuador|+421 (0) 2 5443 1117|Ventúrska 1, 811 01 Bratislava|ecuadorconsulate.sk@gmail.com**Egypt|+421 (0) 2 5296 1474|Holubyho 4, 811 03 Bratislava|embassy.bratislava@mfa.gov.eg**Ethiopia|+421 (0) 2 4910 2622|Bojnická 3, 831 04 Bratislava|maria.javorova@matador-group.eu**Estonia|+421 (0) 2 4826 9208|Tomášikova 19, 821 01 Bratislava**Finland|+421 (0) 2 5980 5111|Palisády 29, 811 06 Bratislava|sanomat.brt@fromin.fi**Finland|+421 (0) 2 5443 4171|Moyzesova 5, 811 05 Bratislava|**France|+421 (0) 2 5934 7111|Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava|diplo@france.sk**Georgia|+421 (0) 2 5464 6484|Michalská 9, 811 01 Bratislava|bratislava.emb@mfa.gov.ge**Germany|+421 (0) 2 5920 4440|Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava|info@pressburg.diplo.de**Germany|+421 (0) 55 625 0102|Timonova 27, 040 01 Košice|kosice@hk-diplo.de**Greece|+421 (0) 2 5443 4143|Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava|gremb.brt@mfa.gr**Guatemala|+421 (0) 2 5556 7639|Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava|zoroslav.kollar@akkollar.sk**Hungary|+421 (0) 2 5920 5200|Nad Lomom 28, 811 05 Bratislava|mission.pzs@mfa.gov.hu**Hungary|+421 (0) 55 728 2021|Hlavná 67, 040 01 Košice|mission.kas@kum.gov.hu**Iceland|+421 (0) 2 5441 7741|Palisády 39, 811 06 Bratislava|slovgeoterm@slovgeoterm.sk**India|+421 (0) 2 5296 2915|Dunajská 4, 811 08 Bratislava|eindia@slovanet.sk**Indonesia|+421 (0) 2 5441 9886|Brnianska 31, 811 04 Bratislava|indonesia@indonesia.sk**Iraq|+421 (0) 2 5413 1466|Radvanská 15, 811 01 Bratislava|embassy.iraq@gmail.com**Ireland|+421 (0) 2 5930 9611|Mostová 2, 811 02 Bratislava|bratislava@dfa.ie**Israel|+421 (0) 2 6829 8500|Slávičie údolie 106, 810 00 Bratislava|cao-sec@bratislava.mfa.gov.il**Italy|+421 (0) 2 5980 0011|Palisády 49, 811 06 Bratislava|amb.bratislava@esteri.it**Japan|+421 (0) 2 5980 0100|Hlavné nám. 2, 813 27 Bratislava|info@bv.mofa.go.jp**Jordan|+421 (0) 2 4910 2333|Čajakova 26, 831 01 Bratislava|consulate@jordan-consulate.sk**Kazakhstan|+421 (0) 2 4910 2622|Bojnická 3, 831 04 Bratislava|maria.javorova@matador-group.eu**Korea|+421 (0) 2 3307 0711|Dunajská 4, 811 08 Bratislava|info@rokembassy.sk**Kuwait|+421 (0) 2 5998 0817|Lodná 2, 811 02 Bratislava|embassyofkuwait@kuw.sk**Kyrgyz Republic|+421 (0) 2 5542 3289|Miletičova 1, 821 08 Bratislava|podoba@patria.sk**Latvia|+421 (0) 55 720 5814|Krmanova 1, 040 01 Košice|consulhonorary@gmail.com**Libya|+421 (0) 2 5441 0324|Révova 45, 811 02 Bratislava|lpb@stonline.sk**Luxembourg|+421 (0) 2 6542 9961|Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava|luxkonz@krisko.sk**Malaysia|+421 (0) 2 4829 1386|Jašíkova 2, 821 03 Bratislava|junas@consulatemalaysia.sk**Maldives|+421 (0) 905 656 846|Lazaretská 29, 811 09 Bratislava|konzulat@maldivy.sk**Mali|+421 (0) 904 867 360|Mikulášska 3-5, 811 01 Bratislava|consulat@mali.sk**Mexico|+421 (0) 2 5936 1108|Prepoštská 8, 811 01 Bratislava|info@mexico-consulate.sk**Moldova|+421 (0) 5464 0125|Zámocká 16, 811 01 Bratislava|office@mdconsulate.sk**Mongolia|+421 (0) 55 633 4753|Národná trieda 56, 040 01 Košice|hkm@oksoft.sk**Morocco|+421 (0) 2 4820 2392|Krajná 86, 821 04 Bratislava|lubo@lentimex.com**Netherlands|+421 (0) 2 5262 5081|Fraňa Kráľa 5, 811 01 Bratislava|btl@minbuza.nl**Netherlands|+421 (0) 51 759 7140|Košická 44, 080 01 Prešov|nlkonsulatpresov@gemor.sk**Nicaragua|+421 (0) 2 4598 8329|Vrbová 22, 900 43 Hamuliakovo|consul-nica@madnet.sk**Norway|+421 (0) 2 5910 0100|Palisády 29, 811 06 Bratislava|emb.bratislava@mfa.no**Palestine|+421 (0) 2 5262 1116|Obchodná 2, 811 06 Bratislava|embassy@palestine.sk**Paraguay|+421 (0) 2 5443 5082|Prepoštská 8, 811 01 Bratislava|info@paraguay-consulate.sk**Peru|+421 (0) 2 4929 4901|Tuhovská 5, 831 07 Bratislava|andrej.glatz@daimler.com**Philippines|+421 (0) 2 4821 0222|Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava|konstiak@filipiny-konzulat.sk**Poland|+421 (0) 2 5949 0211|Hummelova 4, 814 91 Bratislava|bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl**Poland|+421 (0) 44 552 8810|Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš|konzul@verex.sk**Portugal|+421 (0) 2 5010 2211|Moskovská 10, 811 08 Bratislava|embportbrat@stonline.sk**Romania|+421 (0) 2 2072 7147|Tichá 45/A, 811 02 Bratislava|office.ro@upcmail.sk**Russia|+421 (0) 2 5441 4436|Godrova 4, 811 06 Bratislava|info@rusemb.sk**Russia|+421 (0) 55 694 1737|Štúrova 7, 040 11 Košice|hkrfkosice@gmail.com**Salvador|+421 (0) 2 5564 6861|Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava|imoravcik@rree.gob.sv**Senegal|+421 (0) 41 723 1296|Sad SNP 665/10, 010 01 Žilina|consul.senslov@gmail.com**Serbia|+421 (0) 2 5443 1927|Búdková 38, 811 04 Bratislava|embassy.serbia@internet.sk**Serbia|+421 (0) 55 622 6624|Jesenského 12, 040 01 Košice|festival@festival.sk**Seychelles|+421 (0) 949 468 020|Beblavého 4, 811 01 Bratislava|seych.consulate@gmail.com**Sierra Leone|+421 (0) 2 5441 1672|Partizánska 16, 811 03 Bratislava|hotelno16@internet.sk**Slovenia|+421 (0) 2 5726 7700|Ventúrska 5, 813 15 Bratislava|vbs@gov.si**South Africa|+421 (0) 918 545 672|Fraňa Kráľa 1, 851 01 Bratislava|rsa.consulate.sk@mail.t-com.sk**Spain|+421 (0) 2 5441 5726|Prepoštská 10, 811 01 Bratislava|emb.bratislava@maec.es**Spain|+421 (0) 55 799 7990|Hutnícka 1, 040 01 Košice|oficina@es-consulhon.sk**Sweden|+421 (0) 2 4342 1700|Tomášikova 30, 821 01 Bratislava|kestler@omniaholding.sk**Switzerland|+421 (0) 2 5930 1111|Michalská 12, 811 06 Bratislava|bts.vertretung@eda.admin.ch**Syria|+421 (0) 2 5293 1311|Tatranská 1, 841 06 Bratislava|konzul.sabouni@gmail.com**Thailand|+421 (0) 2 6727 2124|Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava|info@thaiconsulate.sk**Turkey|+421 (0) 2 5441 5504|Holubyho 11, 811 03 Bratislava|embassy.bratislava@mfa.gov.tr**Turkey|+421 (0) 48 412 3772|Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica|honoraryconsul.turkey@zelpo.sk**Uganda|+421 (0) 2 2090 2810|Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava|info@uganda-consulate.sk**Ukraine|+421 (0) 51 771 0620|Plzenská 11, 080 01 Prešov|ukrkonzulat@gmail.com**Ukraine|+421 (0) 57 446 2621|Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou|seso@seso.sk**Ukraine|+421 (0) 2 5920 2810|Radvanská 35, 811 01 Bratislava|ukremb@ukrembassy.sk**United Kingdom|+421 (0) 2 5998 2000|Panská 16, 811 01 Bratislava|bebra@internet.sk**USA|+421 (0) 2 5443 0861|Hviezdoslavovo nám. 5, 811 02 Bratislava|consulbratislava@state.gov**Uzbekistan|+421 (0) 2 3990 0007|Tomášikova 64, 831 04 Bratislava|info@sitno.sk**Vatican|+421 (0) 2 5479 3528|Nekrasovova 17, 811 04 Bratislava|nunziatura@nunziatura.sk**Vietnam|+421 (0) 2 5245 1263|Dunajská 15, 811 08 Bratislava|vnembassy_sk@yahoo.com**